Към текста

Списък по предмети

Това е списък на програмите на диска, групиран според това по кой предмет и модул в учебната програма могат да се приложат. Обяснено е също така какви са предимствата на предложените на диска програми в сравнение с традиционно използваните до момента такива. 

Представените на диска програми могат да се ползват по:

Следва подробно описание на предимствата на предложените на диска програми пред традиционно използваните до момента в училищата.

Програми за най-малките

Информационни технологии

Пакета OpenOffice.org ви предлага интерфейс и функционалност, съпоставими с тези на комерсиалния продукт Microsoft Office. За разлика от него обаче OpenOffice.org е свободен продукт, напълно достъпен, интерфейсът му е изчистен и интуитивен, може да отваря и записва безпроблемно файлове във формата на Word, Excel и PowerPoint, така и в много други формати. Всички менюта и диалози и част от документацията са на български език. Има версии за всички по-големи операционни системи.

Информатика

Чужди езици

Всички останали предмети

Системни дейности