Creative Commons - въпроси и отговори

Защо да публикувам произведение под Creative Commons договор

Как да укажа, че произведението ми е под свободен лиценз

Други въпроси

Отговори

Creative Commons организация ли е, какъв е нейният статут?
Creative Commons е преди всичко идея, но зад нея има и формално учредена организация с нестопанска цел. Централата е регистрирана в САЩ и оперира от Сан Франциско, но в отделните държави се представлява от самостоятелни свои звена или сродни организации. В България координатор на Creative Commons е Драгослава Пефева от ISOC.bg.
Защо ми е да ползвам CC договор, като мога просто да напиша, че произведението ми може да се ползва свободно?
За да бъдете чути и разбрани. Creative Commons има за основна задача да направи максимално лесно комуникирането на авторовото желание произведението му да бъде използвано и споделяно. За тази цел избраният от вас договор се създава в три форми: Вие, разбира се, може и да го напишете в прост текст, но това ще намали шансовете да бъдете разбран правилно, защото хората често не четат внимателно (или въобще), а тези, които четат, може и да не знаят езика или начина, по който сте формулирали желанията си. Логото на Creative Commons или само изписването на името дава на хората без да се замислят нещо познато, нещо което те знаят, че могат да ползват, и нещо, на което те вярват.
Как Creative Commons защитава правата ми на автор?
Creative Commons единствено ви дава удобен и ефикасен начин да изразите волята си, че желаете вашето произведение да се разпространява и ползва свободно, както и ограниченията, които искате да наложите. Ако очаквате с акта на публикуването под някой от CC договорите да получите и право на някаква защита в случай, че авторските ви права бъдат нарушени, за съжаление, грешите. Засега, обаче, практиката показва, че хората, които са споделили свое произведение с общността, е много по-вероятно да получат и всякаква помощ от нея, когато имат нужда. В други страни има и адвокатски кантори, които отделят известно време, за да консултират преференциално автори на произведения лицензирани под Creative Commons, но засега такава в България няма.
Каква полза има за мен от това, че публикувам произведенията си под СС?
СС в никакъв случай няма да ви направи по-бедни, от колкото сте. Точно обратното, използвайки СС договор за своето произведение или произведения, имате реален шанс да придобиете не малка популярност. Това е така, защото в огромната си част, договорите съдържат изричното изискване, да се посочи името на оригиналния автор, а това сте именно вие, нали? И тъй като свободното копиране и разпространяване на произведението е гарантирано при всички случаи, можете и сами да си представите колко много почитатели можете да спечелите, единствено давайки възможност на хората напълно легално и без специално да ви питат "може ли?" да ползват вашата творба. По този начин, шансът произведението ви да бъде видяно от потенциален издател, клиент и много много фенове значително нараства.
Мога ли да печеля пари от произведение, което съм публикувал под СС?
Разбира се. Когато споделяте вашето произведение вие може да изберете дали ще разрешите комерсиалната му употреба или не. Дори и да не ограничите комерсиалното използване на произведението, вие си запазвате правото да извличате печалба от него, но тогава и всички останали ще имат това право. Ако изберете да споделите произведението, като ограничите комерсиалната му употреба, вие ще имате изключителното право да го използвате с цел печалба.
 Ако си пусна произведенията под СС, и някой друг направи нещо на тяхна база, длъжен ли е той също да го пусне под СС?
Когато авторът избира при какви условия да публикува произведението си (какви права да предостави и какви да си запази) той може да разреши или не създаването на производни произведения. Ако той реши да предостави това право на всеки, той има възможност да изиска или не производните произведения да се разпространяват при същите условия като неговото. Това се извършва чрез клаузата наречена Споделяне на споделеното, която задължава автора на производното произведение да го направи достъпно при условията на същия Creative Commons договор. За такъв автор подходящи за лицензите:
Къде трябва да означа, че произведението ми се разпространява под CC?
Традиционно съобщението за правата се поставя заедно с годината след името на автора, но зависи много от типа произведение, защото в различните медии и формати авторът или авторите се указват на различни места и по различни начини. Същото важи и когато произведението е сборно от други произведения, от които едно се разпространява под Creative Commons, означението трябва да е при името на автора на дадената част.
Кога, от кой момент, съм обвързан от условията? Кога договорът се счита за сключен?
Вие получавате правата и сте обвързан от задълженията на Creative Commons договора от момента, от който упражните някое от правата си по него.
Важат ли тези договори в България?
Да, определено. Българската версия на лиценза е адаптирана от екип юристи, който се погрижи тя да съответства на българското право. Вашите права са защитени първо от Закона за авторското право и сродните му права и всеки, който използва ваше произведение и твърди, че лицензът не важи в България, ще е нарушител на закона, защото само избраният от вас договор му дава право да го ползва.
Какво означава комерсиална употреба и какво включва?
Начинът на ползване зависи много от типа произведение. При авторските произведения това включва дейности като: разпространение; публично представление; публично изпълнение, включително в цифрова форма; излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство, когато те са насочени към получаване на търговско предимство или на доход.
Получаване на търговско предимство или на доход е по-широко понятие от простото извличане на печалба от ползването на произведението. Един от вариантите да се преведе commercial advantage беше като конкурентно предимство и с него може би се дава допълнителна яснота върху въпроса. Лесен пример за комерсиална употреба без пряко извличане на печалба е ползването на произведение, публикувано при условията на Creative Commons, в или за реклама на продукт или услуга.
Проблемът при този тип дефиниция на комерсиална употреба е, че става въпрос за намерение при начина на ползване. Има нужда от тълкуване на намерението на страната, която ползва. При тълкуването често има добре обосновани противоречащи си мнения.
Разбира се, че има и крайни безспорни случаи на ползване, но има и много гранични хипотези. Изброяването на всички случаи на ползване е практически невъзможно и точно затова трябва да се търси намерението и да се тълкува (тук обикновено хората, които обичат точните науки се мръщят). Нека уточня, че е нужно само намерение, а не настъпил резултат. Това, че обективно не е реализирана печалба, е без значение, доколкото са достатъчни само действията в тази насока.
Има ли разлика при различните държави в смисъла на понятието комерсиална употреба?
Доколкото авторското право е уредено с международни спогодби и те са пренесени във вътрешното законодателство, значителна разлика трябва да няма.
Искам да използвам CC за публикуване на материали, чийто автори нямат нищо против свободното им ползване, но желаят да останат анонимни или пък материали, чиито автори не са ми известни (но също са били изпратени от тях с цел публикуване за свободно ползване). Дали това противоречи на изискването за Признание, където е упоменато, че трябва да се спомене името или псевдонима на автора?
Ако авторът желае да остане анонимен или публикува произведението си под псевдоним, авторските права се упражняват от лицето, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението. 
Според нашия закон, до доказване на противното, за автор се счита лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин и на това лице се дължи признание. Указването на автора е нужно също и за евентуална връзка с него относно ползване на произведението му извън разрешените от него рамки.
Ако авторът не желае да бъде обвързан по какъвто и да е начин с произведението и не желае на налага каквито и да са ограничения върху ползването му, той може да укаже, че това произведение е обществена собственост.
Мога ли да ползвам Creative Commons договор за софтуер?
Вероятно може, но това не се препоръчва. Софтуерът има твърде много чисто свои специфики и Creative Commons договорите не дават отговор на тях. Затова Creative Commons припознава като свой и GNU GPL лиценза и го препоръчва, когато става въпрос за разпространение и ползване на софтуер. Вие не сте ограничени само от GNU GPL и може да ползвате всеки един от одобрените от Open Source Initiative договори за свободен софтуер.
Публикувах моето произведение под Creative Commons. Сега как да известя хората за съществуването му?
Ако сте спазили указанията от сайта на Creative Commons вероятно съвсем скоро ще бъдете индексирани от търсещите машини и хората ще може да ви открият и когато филтрират търсенето си и за свободно съдържание.
Друга много добра идея е да представите вашето произведение в сайтове-указатели за свобода култура. Такъв сайт за България е Open-Culture.Net.
Публикувал съм произведение под СС, сега обаче искам да се откажа. Мога ли?
Вие имате пълното право да промените условията за ползване на произведението по всяко време. Това ваше право произтича от факта, че Вие сте носител на авторските права на произведението. Лицата, които са придобили произведението докато е било лицензирано според CC договор, могат да продължат да го ползват (и разпространяват, доколкото това е било позволено в лиценза) според указаните условия.
Какво може да се прави с произведението ми, ако нищо не е указано относно авторските права?
Не много. Законът защитава вашите права като предоставя единствено на вас правото да ползвате произведението. Ако вие желаете или просто нямате против създаденото от вас да се разпространява и ползва, то вие трябва изрично да го укажете. Законът дава право и за т.нар. Свободно използване, но то се предвижда преди всичко за целите на коментар и критика и винаги се отнася само за малки части от произведението.
Какво означава, че едно произведение е "public domain" или обществена собственост?
Едно произведение е обществена собственост, когато върху него няма авторски права или техният срок е изтекъл. Всеки може да копира, разпространява, продава или използва по какъвто и да е начин такива произведения, без да иска разрешение, да е длъжен на прави каквото и да е или да заплаща нещо. Пример за произведения обществена собственост са фолклора, вицовете, произведенията на автори, починали преди повече от 70 години, и произведения на автори, които са се отказали от правата си.
Защо постоянно говорите за лицензи, а в самите лицензи пише, че са договори?
Лиценз е познатата на всички дума и се е наложила в разговорния език, за това я използваме в неформални разговори и текстове за широка употреба. В законодателството обаче, думата лиценз е с друго значение и се използва за договор така, както сме го написали в предназначената за юристи локализирана версия. Иначе, смисълът е един и същ.

Първоизточник / Съставител: Пейо Попов / Версия: 1.1 / Договор за ползване: Обществена Собственост