Ползата от употребата на свободен софтуер в българското образование

Кратко представяне на това какво е свободен софтуер, защо видът на договора за ползване на софтуера има важно значение и защо свободният софтуер е удачен избор за приложение в образованието. Обяснява се защо достъпът до програмния код, който програмите със свободен договор за ползване предоставят, е толкова съществен, както и за всички предимства, които произтичат от това. Накрая се изброяват някои митове и погрешни схващания, свързани със свободния софтуер, възможните недостатъци от използването му в образованието, както и начините те да бъдат избегнати. Дава се пример със съществуващи свободни проекти и се изреждат предимствата, които те биха дали на училищата, учителите и учениците, които изберат да ги ползват.

Въведение

Факт е че компютрите навлизат във все повече сфери от нашето ежедневие. С всеки изминал ден се появяват все повече причини за тяхната употреба, все повече професии, които изискват компютърна грамотност. Очевидна е необходимостта образованието да отговори на тези тенденции и потребности - чрез въвеждане на засилено обучение по информационни технологии, чрез използването на електронни медии и материали, чрез работа с приложни програми по всички предмети. Употребата на компютри в образованието е не само необходимост - тя предлага и много предимства. Интернет довежда света в класната стая, скъсява се дистанцията между нации и култури. Съвременните програми дават богати възможности за онагледяване на учебния процес, за тестване и експерименти, спомагат за засилване на интереса към материята у учениците и за по-пълно разбиране на преподавания материал.

По тази причина е важно да се отдели внимание на софтуера, който се подбира за използване в образованието. Правилният му избор в тази сфера е особено важен, тъй като оказва голям и дълготраен ефект както върху образованието, и върху обществото като цяло. Та нали този софтуер ще бъде цитиран и обясняван в отпечатаните учебници, нали за работа с него ще бъдат обучени много учители, нали за него и с него ще бъдат създадени много учебни и помощни материали. Този софтуер и неговите характеристики ще формират и ще влияят директно на уменията на учениците да ползват компютър, както и на изграждането на тяхната компютърна и технологична култура. Несъмнено видът на софтуера, който се ползва, оказва влияние и за начина, по който подрастващите гледат на света, както и на тяхната позиция и поведение в обществото.

Важен елемент в избора на софтуера, наред с неговите чисто функционални качества, е договора му за ползване (или така наречения "лиценз"). Защо договорът е важен? Ами защото определя условията, при които софтуерът може да бъде използван и разпространяван, и така дава или отнема възможности на потребителите. Освен това, програмите, създадени и разпространявани под различните типове договори, като цяло имат доста различни характеристики, сходни и специфични за всеки отделен тип договори. Тъй като тук нито времето, нито предоставеното ми място е достатъчно да разгледам предимствата и недостатъците на всеки отделен тип договор за ползване, ще се спра на този, който според мен предлага най-много предимства, както и най-лесни за преодоляване недостатъци - свободният софтуер.

Какво е свободен софтуер

Свободният софтуер е софтуер с договор за ползване, който вместо да ви налага ограничения при употребата на продукта, ви дава следните четири свободи1:

 1. Свободата да ползвате софтуера свободно и без ограничения
 2. Свободата да го споделяте с всеки и разпространявате копия, без при това да нарушавате закона
 3. Свободата да изучавате как работи програмата
 4. Свободата да я променяте така, че да приляга на вашите специфични нужди, и да разпространявате променената версия

Основното, което отличава този вид договор за ползване от всички предходни, е че авторът ви предоставя както самия софтуер, така и програмния код, от който е бил създаден, както и правото да променяте кода и да разпространявате променените версии. На пръв поглед това изглежда не толкова важно - в края на краищата, не всеки е програмист, не всеки има познанията по програмни езици или времето да се занимава с това, така че да го интересува достъпа до кода на програмата. Но истината е, че точно тази особеност е уникалното предимство, което този вид договор предоставя, и от него произтичат всички останали ползи от използването на свободния софтуер.

Защо достъпа до програмния код е важен

За да стане ясно какво толкова му е специалното и ценното на достъпа до програмния код, ще дам прост пример. Да си представим една най-елементарна програма за сумиране на две числа. Нейният примерен програмен код, преведен на български за по-голяма яснота, изглежда така:

Програма Сумиране;
променливи
 А, В, С: цели числа;
начало
 Въведи(А);
 Въведи(В);
 С:= А + В;
 Отпечатай(С);
край.

Това е което получавате ако тази програма е свободен софтуер. За да може да се изпълни програмата от компютъра, ви е необходима специална програма, която преобразува програмния код в инструкции на процесора. Тази специална програма се нарича интерпретатор или компилатор. Ето как изглежда преобразуваната (компилирана) програма:

4d5a90000300000004000000ffff0000b800000000000000400000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000800000000e1fba0e00b409cd21b8014ccd21
546869732070726f6772616d2063616e6e6f742062652072756e20696e20444f53206d6f64652e
0d0d0a2400000000000000504500004c010600000000008ccc02001e020000e00007010b010214
607a000018050000f0220000208a00000010000000900000000040000010000000020000040000
000100000004000000000000000030030000040000000000000300000000000400001000000000
1000001000000000000010000000000000000000000000d0000028060000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
..............................................................................

Това е само началото на машинния код. Целият текст на тази програма е разположен на 77 машинописни страници! Файл, съдържащ този машинен код е единственото, което получавате при софтуер, разпространяван с всеки от останалите изброени договори за ползване. Сами преценете дали е възможно от машинния код на програмата да се прецени доколко качествено е изработена тя, и доколко лесно е да модифицирате тази машинна програма, ако ви се наложи да направите дори и минимално подобрение или да коригирате грешка. От друга страна, ако разполагате с програмния код, който ви се предоставя при свободен договор за ползване, винаги можете да създадете машинна програма, която да изпълнявате на компютъра. Но освен това, имате възможността да проверите доколко добре и с перспектива е създадена програмата, която ползвате, както и да я промените и настроите към вашите собствени нужди. Това е нещо, което не ви позволява никой друг договор за ползване. Microsoft например, предоставят при определени условия достъп до програмния код, но той е без правото да се модифицира, нито без правото да се провери дали наистина продуктът, който получавате, е резултат от този програмен код, който ви е предоставен2. Какво да говорим за правото да разпространявате модифицирана версия.

Предимства от използването на свободен софтуер в образованието

Да видим какви специфични предимства произтичат от четирите свободи, които получавате, когато ползвате свободен софтуер:

Освен тези директни ползи от използването на свободен софтуер, има и други, индиректни, произтичащи от тях:

Виждате, че всички тези предимства са пряк или косвен резултат от достъпа до програмния код и четирите свободи, които получавате с един свободен договор за ползване. Да видим как стои въпросът с недостатъците от употребата му.

Някои митове за свободния софтуер, както и възможни недостатъци от избора му за образованието

Като всичко в този свят, един свободен проект освен предимствата, които предлага, може да има и слаби страни. Но нека преди да споменем възможните недостатъци от използването на свободен софтуер в образованието, да изброим някои схващания и мнения, които са частично или напълно неверни:

Особеностите на разработка и разпространение на свободния софтуер обуславят все пак и някои възможни проблеми при използването му:

Така че, макар продуктите със свободен договор за използване притежават някои от недостатъците на другите типове договори, наличието на програмния код прави сравнително лесно преодолими повечето от тях.

Пример за използването на свободен софтуер за образованието

За да не бъда голословен и за да излезем от областта на теоретичните разсъждения, ще ви дам два примера за български проекти, предлагащи подбор от свободни програми за целите на образованието:

Вместо заключение

Накрая, вместо заключение, искам да уточня - това, че свободният софтуер е лесно достъпен и безплатен, не отменя всички стъпки на избора на софтуер, които биха били направени, ако се избира продукт предлаган по някои от другите възможни договори. Тоест нужен е екип от специалисти, които внимателно да разгледат и да проверят качествата на продукта, да преценят възможностите и предимствата от употребата му в дългосрочен план, приложимостта му за целите на образованието, вариантите за поддръжка и т.н. Предимството е, че при свободния софтуер всичко това е многократно улеснено, защото продуктът вече е наличен, достъпен (както и програмният му код), и е възможен контакт с неговите разработчици. А това, заедно с предимствата, които предлагат свободните договори, улеснява много избора и последващото внедряване. Ако все пак за дадено приложение министерството не открие подходящ свободен продукт и реши да създаде собствен продукт по поръчка, то отново препоръчително е той да е с отворен програмен код, така че да се ползват всички предимства на този тип лицензиране. Никъде, нито в ДОИ, нито в който и да е нормативен документ, не е указано изрично какъв точно трябва да е софтуерът, който се използва в образованието, нито някъде се забранява избора и използването на такъв от преподавателите. Така че във вашите ръце е да откриете предимствата и възможностите, които свободният софтуер ви предоставя.

Забележка: Статията е създадена заради доклад, представен на Шестата конференция по начална педагогика, София, 21 ноември 2008 год. Съкратен (поради изискванията за размер на докладите) вариант на тази статия е публикуван в сборника с доклади към конференцията.

Библиография (към 21 ноември 2008 год.):

 1. Кратко обяснение на договора GNU-GPL:
  http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/deed.bg
 2. Радослав Радев - "Софтуерът и софтуерната индустрия":
  http://bgoffice.sourceforge.net/linux/linux.html#id2820745
 3. technews.bg: Европейската комисия ще разследва отново Microsoft:
  http://technews.bg/info.php?id=6680
 4. Статистика на топ 500-те суперкомпютъра според фамилия на използваната операционна система:
  http://www.top500.org/stats/list/31/osfam
 5. Членовете на Linux Foundation: http://www.linuxfoundation.org/en/Members
 6. Free Software Foundation: Selling Free Software:
  http://www.gnu.org/philosophy/selling.html
 7. Разработката на ядрото на Линукс (Април 2008 год.):
  https://www.linux-foundation.org/publications/linuxkerneldevelopment.php
 8. Actualno.com: Германската Уикипедия е по-добра от класическите енциклопедии:
  http://curious.actualno.com/news_137520.html
 9. Netcraft: OS, Web Server and Hosting History for www.google.com:
  http://uptime.netcraft.com/up/graph/?mode_u=on&mode_w=on&site=www.google.com
 10. TechNews.bg: ЕС призна предимствата на софтуера с отворен код:
  http://www.technews.bg/info.php?id=2090
  Самият доклад: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/ict/2006-11-20-flossimpact.pdf
 11. bglog.net: Диск със свободен софтуер за българското образование:
  http://bglog.net/blog/svoboden/site/posts/?bid=20447
 12. Отворена книга за свободния софтуер: http://www.arcfund.net/openbook.pdf

Първоизточник / Автор: Данаил Трайчев / Версия: 1.1 / Договор за ползване: Криейтив Комънс Признание