Свободно публикуване за целите на образованието

Приложими ли са договорите Криейтив Комънс в образованието и какви са предимствата им

Автор: Светозара Петкова
Можете да ползвате текста според условията на договора Криейтив комънс Признание

Договори за свободно използване на произведения Криейтив Комънс

Законът за авторското право и сродните му права указва в кои случаи е допустимо свободното използване на произведения, защитени с авторско право, за целите на образованието. Възможно е също така самият автор на дадено произведение да реши, че не желае да ползва пълния обем права, които му дава законът и изрично да заяви волята си да разреши свободното ползване на произведението по определен начин. Такъв автор би могъл да обяви от кои права се отказва в свободен текст. Не всеки автор обаче познава правната терминология и може да прецени от кои точно права да се откаже. За да бъдат улеснени онези, които желаят да предоставят по-широк достъп до произведението си, през последните години беше създадена една допълнителна възможност за свободно използване на произведения. През 2001 година професорът от Университета Станфорд в САЩ Лари Лесиг формулира няколко типови договора, които авторите могат да прикрепят към произведенията си, за да изразят своята воля да не се ползват от всички, а само от някои права, които законът им дава. Тези договори се наричат Криейтив Комънс. Това заглавие е трудно за превод. Най-общо, то препраща към идеята за общинските земи в някогашна Англия, т.нар. комънс, които са се ползвали свободно от всички. Думата криейтив пък означава творчески, т.е. става дума за творчески продукти, които могат да се ползват свободно от хората.

Защо авторите публикуват произведенията си под Криейтив Комънс

На пръв поглед изглежда странно, че един автор би предпочел сам да се откаже от част от правата, които законът му дава. Според обичайната логика, авторът има толкова по-голям стимул да твори, колкото по-голяма авторскоправна защита му дава законът. Милионите произведения публикувани при условията на Криейтив Комънс обаче демонстрират, че това не е точно така. Причините авторите да избират свободната култура са много. Тук ще очертая накратко само някои от тях. На първо място, Криейтив Комънс въплъщава една изключително хуманна и прогресивна визия за света. Произведенията на науката, изкуството и културата са двигател на човешкото развитие и Криейтив Комънс е изразител на убеждението, че пречките пред свободното разпространение на такива произведения трябва да са възможно най-малко. На второ място, много хора творят за удоволствие, любителски. Те не разчитат да се издържат от тази дейност и за тях най-важно е моралното удовлетворение от това възможно най-голяма публика да види творбата. Криейтив Комънс улеснява разпространението на произведенията като същевременно винаги изисква признание на авторството и затова е особено подходящ вариант за разпространение на любителско творчество. Трето, Криейтив Комънс се използват и от сериозни автори, които се издържат от продуктите на своя труд. Тези автори обикновено избират такава разновидност на договора, която дава възможност хората да използват безплатно произведението за некомерсиални цели, но ги задължава да заплащат, когато от него се извлича печалба. Такива автори се ползват от положителния имидж, който Криейтив Комънс гради и от широкото разпространение на произведението, които договорът позволява, но не губят възможността да извличат печалба от труда си.

Разновидности на договорите

Авторът може да избира между няколко разновидности на договорите Криейтив Комънс. Той може да позволи използване на произведението за всякакви или само за нетърговски цели; може да позволи или не преработки и преводи; може да задължи хората, създаващи преработки, да ползват точно същата разновидност на договора при бъдещо разпространение или да остави този избор на тях. При всички случаи обаче, авторът изисква името му и източникът, където е публикувано произведението, да бъдат упоменати. Също така е задължително лицата, които свободно използват произведението, да запазят при всяко последващо използване или оповестяване обозначението за това, че конкретното произведение е под Криейтив Комънс.  Това е много важно - то е декларация за принадлежност към определен начин на мислене и заявява на обществото, че творбата, създадена от този автор, е свободна.

Употребата на тези договори днес

Договорите Криейтив Комънс вече са се превърнали в световно явление. Те са преведени на езиците на десетки държави, включително на български. Преводът не е механичен, той адаптира договорите към вътрешното право на съответната държава. За широкото разпространение на договорите допринася и фактът, че те са отлично приспособени за ползване в Интернет. Когато договорът се прикрепя към произведение в дигитална среда, той е свързан с код, който е разпознаваем за Интернет търсачките. Това прави възможно лесното намиране на свободни произведения в Интернет.

Приложимост на Криейтив Комънс в образованието

Произведенията под Криейтив Комънс са изключително ценни за целите на образованието. Макар че законът дава широки права за свободно използване за учебни цели на всички произведения, чрез Криейтив Комънс авторът изрично предоставя още по-широки права. Например, качването на конвенционални авторски произведения на Интернет страница с учебна цел може да представлява проблем, защото използването е в обем, който не е непременно наложителен за съответната цел и може да лиши носителя на авторското право от евентуални приходи от продажба на произведения. Напротив, подобно използване на произведения под Криейтив Комънс е допустимо и желано от техния автор. Пример за потенциала на Криейтив Комънс в образователната сфера е фактът, че все повече авторитетни образователни институции, като например Харвардският университет в САЩ, избират да публикуват статиите в научните си издания при условията на тези договори.
България не бива да изостава от тези тенденции.

Ресурси по темата в Интернет


Първоизточник / Версия: 1.1