Към текста

По-добре свободни ...

Може да попитате - защо точно свободни програми? Има и толкова много просто безплатни, нали? Не всички са програмисти, така че да им е нужен програмният код... Освен това има много комерсиални програми, които са по-лесни и с повече възможности от съответните им свободни аналози. Дори вероятно можете да намерите техни версии "свободно достъпни" в Интернет, или "свободно" да си ги вземете от ваш приятел, така че също да ви излязат без пари.

Как мислите, дали цената на програмата е единствената инвестиция, която правите за нея? Ами месеците и парите, хвърлени за да се обучите да работите с нея? А все по-нарастващият обем файлове, които могат да се отварят само с тази програма и с никоя друга? Ами всички допълнителни програми и техника, които трябва да закупите, защото вашата програма не работи с всичко, а само с продукти на същия производител? Времето и нервите, което губите всекидневно, защото вашата програма просто не прави някои неща, или не ги прави добре, а така чаканата нова версия с подобрение все не идва? А парите за обновявания и актуализации, за абонаментна поддръжка и консултации? А всички дребни навици, които сте си създали при всекидневната работа, и това, че вече знаете дори и най-малките й дефекти? В началото е лесно да смените програмата, но мислите ли, че ще поискате да направите това след 5-10 години или дори веднага, след като най-после сте се научили как да работите с нея?

Поинтересувайте се. Потърсете в Интернет, разпитайте ваши познати и ще видите много случаи, в които както големи организации, така и отделни потребители, не желаят да сменят програмите, които ползват, не защото са напълно доволни и защото няма по-добри и изгодни алтернативи, а защото не могат да си позволят времето и ресурсите да преживеят процеса на адаптация към нова програма още веднъж. И затова са принудени да се примиряват с лоша и формална поддръжка, с все по-заробващи и неизгодни абонаментни договори, с всички така и неотстранени грешки и с новопоявяващите се такива, с все по-големите изисквания към хардуера на новите версии, принуждаващи ги да подменят и техниката заедно със софтуера, с все по-нарастващото чувство, че нямат избор и че са изиграни. Докато не пожелаят да станат свободни.

Защо свободни програми ли? Ами защото единствено с тях имате гаранцията, че програмата работи за вас, а не за производителя си. Чували ли сте за безплатни (уж) програми, а и за много платени, съдържащи шпионски компоненти или троянски коне? Или за такива, които са безплатни, докато ви станат наистина нужни, и после стават платени, или още по-лошо - престават да съществуват? Само с една свободна програма сте сигурни, че винаги ще можете да отворите и ползвате старите си файлове, дори да се откажете от самата програма. Много могат да ви обещават, но само достъпността на програмния код може ви гарантира това. Има и още много причини - ако ви интересува, прочетете повече тук.

Придобиването на ключова за работата програма не може да се сравни с купуването на шоколад, който, ако не ти хареса, го изхвърляш в кошчето и утре вече не си купуваш. По степента и дълготрайността на въздействието си то може по-скоро да се оприличи на това ... да се ожениш за някого.

А вие ... премисляте добре преди да се ожените, нали?