Към текста

WinBoard

WinBoard изобразява шахматна дъска на екрана и позволява да играете на шах срещу компютъра, срещу приятел или чрез онлайн сървъри срещу друг противник някъде в Интернет. Фигурите можете да местите с мишката или като укажете тяхната позиция. WinBoard е графичен интерфейс за много шахматни машини. Позволява да записвате партиите в Portable Game Notation (PGN) формат и да ги зареждате и преглеждате ход по ход. Можете да пуснете две шахматни машини една срещу друга, както и да преглеждате записаните партии на много известни шахматисти и да се учите от тях. 

Информация за програмата: