Към текста

Допълнителни настройки

Когато използвате автоматичния инсталатор, освен инсталация на програмите, се прилагат и допълнителни настройки на много от тях, за да ви бъдат спестени особеностите при настройката им, както и за да имате готова за работа машина веднага след инсталацията. Настройките, които са включени в текущата версия на диска са, както следва:

Ако смятате, че има още нещо, което може да бъде настроено предварително, моля пишете ни.