Към текста

Благодарности

Този диск не е само мое дело. Той не би съществувал без усилията, ресурсите и добрата воля на много хора, видели в идеите на свободния софтуер нещо много по-ценно от загубеното си време и евентуално пропуснати ползи. Затова бих искал да изразя искрената си благодарност към:

Когато инсталирате и ползвате някоя от програмите на диска, моля не забравяйте, че имате тази възможност благодарение на всички тях. И ако останете доволни от програмите и пожелаете по някакъв начин да изразите благодарността си, направете това, което са направили те - дайте диск със свободни програми на своите приятели, включете се в разработката или превеждането на някой отворен проект, или го подкрепете с малка сума или по друг начин, който намерите за добре. Или просто си вършете работата. Свободният софтуер съществува благодарение на вас и на мен, и с желанието да бъде от полза на всички. Общността съществува там, където има хора, готови да общуват и да се подкрепят.