Към текста

FMSLogo

FMSLogo (новото име на MSWLogo) е интерпретатор и интегрирана работна среда за програмиране на Logo. Езикът е лесен за овладяване дори от малки деца - с неговите команди вие управлявате курсора, наречен "костенурка" и рисувате по екрана. Програмата предлага прост и прегледен интерфейс, който не обърква учениците и е лесен за усвояване. Малка е и може да бъде стартирана дори на много стари компютри. Но всичко това не означава, че езикът и програмата са ограничени откъм възможности - за напредналите потребители FMSLogo предлага такива възможности като 3D рисуване, зареждане и запис на изображения в BMP формат, създаване на анимирани GIF изображения, курсори-изображения, управление на до 1024 независими курсора, мултимедийни възможности, управление на MIDI устройства и CD-ROM-a,мрежови функции, комуникация през серийния и паралелния портове, управление на външни хардуерни устройства (например роботи), показване на стандартни диалогови кутии и извикване на функции от DLL файлове, прихващане на изключения и много други. Заедно с програмата идват и комплект примерни програми, демонстриращи изброените възможности. В помощното й меню ще откриете подробно ръководство, както и интерактивна демонстрация на възможностите й.

Около FMSLogo (а и около езика Logo въобще) има изградена силна многонационална общност от учители с повече от десетгодишен опит от използването на езика в класните стаи. Затова и в Мрежата можете да откриете много ресурси и готови образователни материали за програмата и езика.

Информация за програмата: