Към текста

Защо свободен софтуер?

Свободният софтуер е софтуер, на който ви е гарантиран достъпът до програмния код и свободата да го модифицирате, ако желаете. Това на практика ви дава следните права:

  1. Правото да ползвате софтуера свободно и без ограничения
  2. Правото да споделяте с всеки и разпространявате копия на софтуера, без при това да нарушавате закона
  3. Свободата да го изучавате как работи, да го модифицирате така, че да приляга на вашите специфични нужди, и да участвате в подобряването му, ако желаете

Защо избрахме да ви предложим такъв софтуер? Защо смятаме, че той е подходящ за българските училища?

Защото е достъпен
Свободният софтуер е достъпен за всеки! Можете да занесете и да ползвате у дома програмите, за които преподавате, за да подготвите уроците си по-добре. Можете да ги дадете на учениците, за да практикуват и те вкъщи, без да се страхувате, че ще нарушите нечии авторски права. Не е нужно да се притежават скъпо струващи лицензи или да се пиратства, за да се учи и преподава - това, което учениците учат в училище, може да го опитат вкъщи сами. Училището може да раздава на всички свои ученици безплатен (или на цената на отпечатването) диск с всички използвани в училище програми.
Защото е свободен и настройваем
Свободният софтуер е създаден с идеята да бъде лесно настройваем и разширяем: можете да добавяте или махате отделни програми или техни компоненти, можете да ограничавате функционалността им, да подменяте текстове, картинки и цветове. Можете да добавяте нови възможности според специфичните ви нужди, или да наемете някой, който да направи това вместо вас. Все едно да получите даром къща и правото да я преподредите по ваш вкус. При собственическия софтуер сте само наематели - можете да ползвате срещу пари, но не и да променяте извън определените ви рамки.
Защото може да е специално за вас
Тъй като лицензът на свободния софтуер позволява разпространение и модификации, вие можете да направите версия на диска, която е специфична за вашето училище. Добавете вашето лого, информация за училището, данни за контакти. Можете да подберете на диска само програмите, които са ви нужни, и добавете други. Можете да поставите на диска ваши примери, уроци, ръководства, помощни материали и да разпространявате полученото без допълнителни такси и ограничения! Когато го направите, ще разберете истинското измерение на понятието "свободен софтуер", и свободата, която тези лицензи наистина ви дават.
Защото е на много езици
Повечето програми, предложени на диска, са или преведени на много езици, или притежават ясно и подробно описание как това може да бъде направено. И отново - не е нужно да чакате кога за фирмата производител ще стане изгодно да преведе софтуера и да се надявате тя въобще да поиска да го направи. Ако разполагате с желание и свободно време, можете сами или в сътрудничество с други хора да преведете програмата. Или да подобрите превода направен от друг, ако намерите някаква неточност. Бъдете сигурни, че няма да сте сами - винаги се намира някой, който да ви помогне или да продължи започнатото от вас.
Защото възпитава в сътрудничество
Равенството на хората, свободата и възможността да избираш, споделянето, работата в екип, грижата за другите, допринасянето към общото благо - това са все качества, които се опитваме да възпитаваме в учениците и които ни правят добри граждани на едно демократично общество. Но това са и основните идеи, залегнали в принципите на свободния софтуер, затова той естествено възпитава във всички тях. Вие имате правото, и дори сте поощрявани да: използвате програмата без всякакви ограничения, да я споделяте с вашите приятели и познати, да я настройвате според вашите нужди, да предлагате как тя да бъде подобрена, да участвате заедно с разработчиците в нейното развитие. Това не е ли упражняване на практика на гореспоменатите принципи?
Защото ви дава избор
Свободният софтуер защитава правото и свободата ви да избирате: как точно да настроите системата си, в какъв формат да записвате данните си, с какви приложни програми да можете да ги ползвате, на каква операционна система да ги стартирате. Повечето програми на диска са достъпни на множество операционни системи и навсякъде разполагате със същия интерфейс и възможности. Собственическият софтуер, напротив, обикновено се стреми да ограничи свободата ви така, че да е сведена до избор на решения основно от същия производител - все пак интересът стои преди всичко, нали?
Защото тези програми са направени специално за вас
Тъй като са направени от доброволци, свободните програми имат за цел да са удобни точно на обикновения човек. Понеже са създадени от хора като вас и мен, всяка добавка в тях съществува, защото е била нужна на някого, а не просто за да се оправдае новата версия със съответно по-висока цена. Тези програми защитават вашия интерес като потребители, а не този на някоя корпорация, за която нуждите на потребителите са важни дотолкова, доколкото й носят печалби, а интересът им се зачита само, ако не противоречи на този на компанията.
Защото е завинаги ваш
Тъй като програмният код на този софтуер е достъпен, вие имате гаранцията, че той ще бъде завинаги и наистина ваш. Няма нужда да преминавате на все по-следваща, по-усложнена и скъпа версия, защото старата вече не се поддържа. Ако ви хареса, можете да го използвате цял живот. Няма да се страхувате, че лицензът му ще изтече или че фирмата, която го е създала, ще фалира. Тъй като програмният му код е достъпен, бъдете сигурни, че все някой ще се погрижи вашата програма да работи с всяка следваща операционна система. Ако все пак това не се случи, вие можете да го направите сами или да наемете програмист, който да го свърши вместо вас. Програмата може да расте заедно с вас - ако искате, използвайте я 50 години, ако ви трябва само някоя малка промяна - можете да я направите сами или да наемете някой да го направи вместо вас.
Вашите файлове ще са винаги на ваше разположение.
Вашите файлове се съхраняват в отворени файлови формати, които отговарят на утвърдени международни стандарти, а не са таен и засекретен формат на някоя корпорация, в който не знаете какво и как се записва. Така че няма опасност дори и след 100 години да не можете да отворите някои от тях, понеже вече не разполагате с програмата, която ги обработва. Тъй като всеки има достъп до изходния код на вашата програма, може да добави възможност всички документи, които сте създали, да бъдат преобразувани към формата на новата програма, с която решите да работите.
Защото има добра поддръжка
Около всеки свободен софтуер винаги има голяма общност от почитатели и поддръжници, готови да споделят с вас своя опит и да отговорят на въпросите ви. И защо не, след като те самите на свой ред са получили подкрепа от други.
Защото директно подпомага обществото
Свободният софтуер възпитава учениците в идеи като равенство, свобода, споделяне, работа в екип и на практика показва приложимостта и ползата от тези идеи. Той допринася и директно за образоването на обществото като цяло. Вашите ученици могат да споделят програмите, които изучават в училище, със своите приятели, родители, роднини, и да ги научат на това, което вие сте им предали. Така училището помага за издигането и образоването на широк кръг от хора, влиянието му може да се разпростре далеч отвъд неговите стени.
Защото показва грижа за хората, а не за корпоративните интереси
Когато обучавате учениците в ползването на собственически софтуер, вие облагодетелствате основно фирмата производител, защото й създавате бъдещи потребители. Когато ползвате и учите учениците си на свободен софтуер, вие показвате, че мислите за тях. Защото те могат да се научат да работят на програми, които имат всички предимства изредени по-горе, и да продължат да работят с тях вкъщи. Те могат да ги споделят с други хора, без при това да се превръщат в престъпници. Напротив - ще им осигурят същите права и свободи.
И накрая, но не последно ... защото е удоволствие
Още не сте ползвали свободен софтуер или не сте общували с други негови потребители? Е, опитайте - просто ... вкусът е друг :-)