Към текста

GCompris

GCompris е набор от образователни програми, които позволяват деца от 2 до 10 години да упражняват на компютър множество различни дейности. Някои от тях са под формата на игри, но винаги са с образователен ефект. Може да се групират в следните области:

Всичко на всичко повече от 100 дейности (в Linux версията) и непрекъснато се добавят нови. Всички менюта и помощната информация е на български език. Програмата е лесно настройваема и разширяема, така че може да бъде пригодена към вашите специфични нужди.

ВАЖНО: Като специален жест към българските училища и "Учи Свободен", авторът на GCompris Bruno Coudoin ни предостави правото да разпространяваме пълната, неограничена версия на програмата и под Windows. За да се възползвате от тази възможност, трябва да инсталирате програмата чрез автоматичния инсталатор на диска, а не от страницата с описанието на програмата. Ако искате да благодарите на Бруно за чудесната програма и за щедрия му подарък към българските деца, да го подкрепите или да му изпратите вашите допълнения към програмата или идеи за нови образователни игри, можете да го направите тук.

Уточнение: Linux версията на GCompris винаги е била неограничена и е съдържала повече игри от версията под Windows. Според Бруно, авторът на програмата, това е още една причина да пробвате Linux.

Информация за програмата: