Към текста

Ръководства

Тук ще намерите на български език някои ръководства за програмите включени в диска, обучителни материали за някои изучавани в училищата програмни езици и Интернет технологии, както и речници на компютърни термини:

Ръководства за програми, включени на диска

Ръководства за GIMP

Ръководтства за HTML и CSS

Речници

Следващите речници, макар че не са пряко свързани със свободния софтуер, активно се ползват при превода на много свободни програми на български. Съдържат множество английски компютърни термини, българския им еквивалент и кратко обяснение за много от тях. Може да се използват като справочник за правилните български съответствия на различни английски термини, така че ще са от полза на учители и ученици:

Надяваме се тези речници да помогнат за използването на един по-чист български език в училищата, за по-правилен и коректен превод на специфичните английските термини и за нови преводи на свободни програми на родния ни език. Ако вие самите сте решили да правите такъв превод, още много ресурси и указания по темата можете да намерите тук.

Ако смятате, че има друг документ, който трябва и може да бъде публикуван тук, моля пишете ни.