Към текста

Dia

Dia (първоначално вдъхновен от комерсиалната програма Visio) е многоплатформена и многоезична програма за създаване на схеми и диаграми. Преведена е и на български. Може да бъде използвана за създаване на множество различни видове диаграми - както специализирани, така и такива с общо предназначение. Разполага с вградени набори от фигури и стрелки; лесно могат да бъдат добавени нови фигури чрез създаване на прости XML файлове, описващи фигурата с подмножество от SVG команди.

Информация за програмата: