Към текста

PDFCreator

PDFCreator е виртуален принтер, позволяващ да създавате PDF файлове от всяка програма, която позволява отпечатване. Това е възможно чрез инсталирането на виртуален принтер в компютъра, избирането на който при отпечатване води до генериране на PDF файл ототпечатвания документ . PDF е стандартен и общоприет формат за електронни документи, който лесно може да бъде отворен от всеки за разглеждане (например с включения в този диск SumatraPDF), изпратен по пощата или отпечатан. Освен това, PDF отпечатваното може да бъде записано като много други формати: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS. Програмата може да бъде инсталирана в два режима: стандартна инсталация, при който позволява създаване на PDF файлове от всички програми на дадения компютър, и инсталация като сървър, при който други компютри в същата мрежа могат да добавят PDFCreator като мрежов принтер и така програмата да служи на всички тези компютри в мрежата за създаване на PDF или изображения от отпечатваното съдържание. Създадените PDF документи могат да бъдат криптирани, да имат парола, да бъдат автоматично записвани в папки според това от кой потребител, компютър, дата и т.н. са, или няколко файла да бъдат обединявани в един. Ако потребителят избере, след създаване PDF файлът може да бъде автоматично отпечатан или подаден към пощенския клиент по подразбиране за изпращане по електронна поща. PDFCreator може да бъде асоцииран с PostScript файловете за лесното им превръщане в PDF. Програмата работи без проблем и през терминален сървър. Диалозите и съобщенията на програмата са преведени и на български. 

Информация за програмата: