Към текста

Dev-C++

Dev-C++ е графична интегрирана работна среда (IDE) за програмните езици C/C++. Менютата и всички диалози са преведени на български. Предлага удобен редактор с оцветяване на синтаксиса, едновременно отваряне на множество файлове, допълване на кода при писане, списък на функциите в кода, навигатор на класовете, трасиране (debugging) и постъпково изпълнение на програмите,  разглеждане на стойности на променливи по време на изпълнение, управление на проекти, настройваеми и разширяеми шаблони на проекти, отпечатване с оцветяване на синтаксиса и много други функции. Може да създава приложения за Windows, както конзолни, така и графични, а така също и динамични библиотеки (DLL). 

Информация за програмата: