Към текста

Lazarus

Lazarus е интегрирана графична работна среда за програмиране на Object Pascal, подобна на популярната Borland Delphi. Предлага редактор на програмния код с оцветяване на синтаксиса и допълване на кода при писане, редактор за визуални форми, възможност за работа с проекти, програма за трасиране (debugger), зареждане на пакети с нови компоненти и множество други възможности, улесняващи многократно писането на програми на Паскал и тестването им. Средата е изключително гъвкава и настройваема. 

Програмата може да бъде използвана и за въведение в обектно-ориентираното програмиране и програмиране под Windows, защото освен традиционно преподаваните в часовете по информатика конзолни приложения, може да се създават и графични приложения за Windows, съдържащи прозорци, менюта, бутони и т.н. Lazarus използва за компилатор FreePascal, също свободен софтуер. Има версии за Windows, Linux, FreeBSD. Може да създава програми за всички тези операционни системи. 

Допълнителна документация за програмата (на английски език) можете да откриете тук.

Информация за програмата: