Към текста

WebCoder

WebCoder е невизуален редактор за web дизайн. Може да бъде използван както за обикновен текстов редактор, така и за редактиране на HTML, XML, WML, CSS, JS, VBS, PHP, PERL и Python файлове. За всички тях позволява оцветяване на синтаксиса (включително и при отпечатване). Поддържа отваряне на много големи файлове и работи бързо в тях. Лесно можете да вмъквате почти всички HTML маркери, да избирате в режим по колони, има инструмент за указване на цвят, както и за определяне на цвета на произволна точка. Позволява стартиране на външно приложение за избрания файл, преглед в браузър, файлови операции (преименуване, изтриване, смяна на файлови атрибути), промяна на кодовата таблица на файла и други. Особено полезна е възможността му да показва как ще изглежда страницата още докато я редактирате. Има превод и на други езици, сред които и български.

Информация за програмата: