Към текста

Notepad++

Notepad++ е текстов редактор за програмисти с интерфейс на български език. Поддържа множество програмни езици: Pascal, C, C++, Java, C#, XML, HTML, CSS, Javascript, PHP, Perl, Python, INI файлове, BAT файлове, VB и VBS файлове, ASP, Objective-C, Lua и други. За всички тях позволява оцветяване на синтаксиса (включително и при отпечатване), показване и скриване на цели блокове от код (code folding),оцветяване на скоби и водещи линии, автоматично завършване на думи и много други.

Можете да обработвате няколко документа едновременно, както и да преглеждате /редактирате различни части от един и същи документ или два документа в две отделни части на екрана. Автоматично уведомяване при промяна на файла, търсене/замяна (включително и с regular expressions, както и търсене в директория), отметки (bookmarks), увеличаване и намаляване мащаба на текста, записване и възпроизвеждане на макроси, стартиране на потребителски приложения, множество обработки на редактирания текст и пълна поддръжка на Drag‘N'Drop (влачене и пускане) са само част от възможностите на редактора. Ако те не са ви достатъчни - редакторът е лесно настройваем и разширяем с множество приставки (plugins).

Всички тези възможности са събрани в Notepad++, който се събира на една дискета и се стартира с бързината на Notepad, така че може да се ползва навсякъде като една много по-мощна негова алтернатива.

Информация за програмата: