Към текста

FBIde

FBIde e свободна и лесна за ползване графична интегрирана работна среда (IDE) за програмиране на BASIC. Преведена е на множество езици, сред които и български. Позволява отваряне на множество файлове в подпрозорци, потребителски сесии (запомняне на отворените файлове), настройваемо от потребителя оцветяване на синтаксиса, форматиране на кода, браузър на процедурите и функциите, ясни и разбираеми съобщения за грешки, експортиране на програмния код като HTML и много други.

FBIde използва за компилатор FreeBASIC, свободен 32-битов компилатор за BASIC. FreeBASIC е създаден да бъде синтактично съвместим с QuickBASIC, като в същото време добавя към езика такива възможности като указатели, предефиниране (function overloading) и опционални параметри на функциите, препроцесор, изпълнение на вграден код на асемблер, директно извикване на външни библиотеки, възможност да се създават изпълними (.EXE) файлове, динамични библиотеки (.DLL) и много други. Може да създава изпълними файлове за DOS, Windows, Linux и много други операционни системи.

FBIde разполага с богата вградена документация. Можете да намерите нейна online версия тук, както и множество ръководства както за начинаещи, така и напреднали потребители.

Информация за програмата: